Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi

Home

Editorial Board

For Authors

Contact

Announcements

 

ÜZEYAD Hakkında -About the JGEDC

Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (ÜZEYAD), üstün zekalılar eğitimi, üstün zekalılık, üstün zekalılar eğitiminde farklılaştırma, yaratıcılı (sanat, bilimsel gibi), üstün zekalıklar eğitimine yönelik politikalar gibi konuları kapsayıcı yayın yapan bilimsel ve akademik bir dergidir. ÜZEYAD, üstün zekalılar eğitimi ve yaratıcılık alanında bilimsel araştırmalar, uygulamalar, kuramlar ve fikirlerin paylaşıldığı bir ortam olma amacındadır. ÜZEYAD, Türkçe ve İngilizce olarak makaleleri yılda 3 kez olarak (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlar. ÜZEYAD, kar amacı gütmeyen, açık erişim bir dergidir.

    ÜZEYAD, uluslararası, hakemli bir dergi olup, derleme, araştırma makalesi, kitap incelemesi, gezi notları, örnek olayları, röportajları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlar. Dergiye gönderilen makaleler, tekli-körleme tekniğine göre hakem incelemesinden geçer. ÜZEYAD, yayınlanan tüm makalelerin telif hakkını kendinde tutar. Yazarlar makalelerinin içeriğinden sorumludurlar.-----

Journal of Gifted Education and Creativity (JGEDC) covers issues such as gifted education, giftedness, differentiated instruction in gifted education, creativity (e.g. artistic, scientific creativity), educational policy on gifted education, is a scientific and academic journal. JGEDC aims to be a scientific media sharing scientific research, practices, theories and ideas about gifted education and creativity research. JGEDC published three times (April, August, December) in a year. JGEDC is a non-profit, open acsess journal.

    The JGEDC is an international refereed scientific journal which publishes review and research article, book reviews and interviews in Turkish and English. Submitted articles are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion. The JGEDC is an open access journal, published three issues a year. The JGEDC holds copyrights for all articles published in the journal. Authors are responsible for article contents published in the journal.

İndekslenme - Abstracting & Indexing

ResearchBible

Google Akademik

Türk Eğitim İndeksi

Journal Index

Academic Edu

CiteFactor


Creative Commons Lisansı © 2014 Journal of Gifted Education and Creativity ISSN: 2149-1410